PREMIUM PŮJČKA

 

Premium půjčka je určena:

  • občanům České republiky
  • cizincům s trvalým pobytem v ČR
  • občanům členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR
  • výhradně pro osobní, nepodnikatelské potřeby

Charakteristika Premium půjčky:

 

  • neúčelový úvěr v rozmezí od 300 000 do 2 500 000 Kč
  • maximální splatnost úvěru je 6 let
  • splácí se vždy z běžného účtu u KB (který si můžete před poskytnutím úvěru založit)
  • možnost dozajištění úvěrů (ručením, vkladem u KB nebo stavebním spořením u Modré pyramidy stavební spořitelny
Žadatel o Premium půjčku předloží:

 

  • 2 doklady totožnosti (OP a např. cestovní pas)
  • potvrzení o příjmu nebo daňové přiznání za poslední zdaňovací období včetně dokladu o zaplacení daně